certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

EKO - podnik verejnoprospešných služieb

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Eko-podnik VPS
Adresa: Halašova 20
832 90 Bratislava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Eko-podnik VPS
Michaela Mišková
+421911420312
vo@ekovps.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 6441475916
Názov zákazky: Dodanie a montáž technických zariadení parkovacieho systému pre parkovisko mestskej tržnice
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 7.4.2022 o 13:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 19.4.2022 o 10:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia súboru technických zariadení parkovacieho systému, vrátane softvéru predaja, evidencie a inkasa parkovného, teda uvedenie celého parkovacieho systému do prevádzky a následného servisu, určeného pre parkovisko pri budove tržnice v Bratislave na Trnavskom mýte, ktorú má v správe EKO – podnik verejnoprospešných služieb.
Podrobný
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia súboru technických zariadení parkovacieho systému, vrátane softvéru predaja, evidencie a inkasa parkovného, teda uvedenie celého parkovacieho systému do prevádzky a následného servisu, určeného pre parkovisko pri budove tržnice v Bratislave na Trnavskom mýte, ktorú má v správe EKO – podnik verejnoprospešných služieb.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk s prílohami.


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru