certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

EVOSERVIS

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: EVOSERVIS s.r.o.
Adresa: SNP 362
02401 Kysucké Nové Mesto
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
EVOSERVIS s.r.o.
Oldřich Čep
+420 775 404 046
info@evoservis.sk

Stav DNS

DNS je uzatvorený

Informácie o DNS

ID DNS v systéme: 7605646187DNS
Názov DNS: Testovací DNS [ZS] subsys [nosif]
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 26.10.2020 v 15:45
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 26.10.2020 v 16:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 1.10.2023 v 6:00
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: Testovací DNS [ZS] subsys [nosif]
Opis DNS:
Testovací DNS [ZS] subsys [nosif]
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Tovary
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predpokladaná hodnota DNS: 4651 EUR bez DPH
Miesto plnenia: neuvedeno
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/evoservis-test/dns_nabidky_prijem.php?id=484
URL adresa profilu obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/evoservis
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 26.10.2020 v 15:45
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 26.10.2020 v 16:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 1.10.2023 v 6:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×

Opis DNS

Testovací DNS [ZS] subsys [nosif]

Opis DNS

×

Testovací DNS [ZS] subsys [nosif]

Vzorové šablony

×

Pro stažení vzorů klikněte na název šablony.

Název vzoru Typ souboru Velikost
JMENOVÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK - vzor neznáma
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI A NEPODJATOSTI - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK (neveřejná část) - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI (veřejná část) - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma
JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE - vzor neznáma
PROTOKOL O JEDNÁNÍ - vzor neznáma
ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY 2 - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2 - vzor neznáma
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma

Súťažné podklady

Súťažné podklady DNS

Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
TestovaciSoubor1.txt 43 B

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

Súbor na stiahnutie Typ súboru
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru