certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

EVOSERVIS

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: EVOSERVIS s.r.o.
Adresa: SNP 362
02401 Kysucké Nové Mesto
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
EVOSERVIS s.r.o.
Oldřich Čep
+420 775 404 046
info@evoservis.sk

Stav DNS

DNS je uzatvorený

Informácie o DNS

ID DNS v EN: 0637111151DNS
Názov DNS: Test EVOSERVIS - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál - Dynamický nákupný systém
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 26.4.2021 v 10:30
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 26.5.2021 v 10:30
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 28.6.2021 v 10:30
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: Test EVOSERVIS - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál - Dynamický nákupný systém
Opis DNS:
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme je dodávka vybraného sortimentu, najmä osobných počítačov, tlačiarní, periférií a príslušenstva.
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Tovary
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Nadlimitná zákazka
Predpokladaná hodnota DNS: 1000000 EUR bez DPH
Miesto plnenia: Bratislava
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/evoservis-test/dns_prijem_zadosti.php?id=537
URL adresa profilu obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/evoservis
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 26.4.2021 v 10:30
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 26.5.2021 v 10:30
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 28.6.2021 v 10:30
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×

Opis DNS

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme je dodávka vybraného sortimentu, najmä osobných počítačov, tlačiarní, periférií a príslušenstva.

Opis DNS

×

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme je dodávka vybraného sortimentu, najmä osobných počítačov, tlačiarní, periférií a príslušenstva.

Súťažné podklady
Súťažné podklady DNS
Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
Testovací dokument Evoservis.odt 8.9 kB

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

Súbor na stiahnutie Typ súboru
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru