certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

JK TINA s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
Adresa: Jána Kalinčiaka 1
010 01 Žilina
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
Mons. ThLic. Marek Hriadel
041/56 584 25
ekonom@dcza.sk

Zástupca obstarávateľa:
JK TINA s.r.o.
Ing. Jozef Kubala
0911311929
info@jktina.sk

Stav zákazky

Uzavretá

Zákazka bola uzavretá.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 1878109956
Názov zákazky: Obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline 1. časť
Typ zákazky: Podlimitná zákazka
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 919 408.41 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 10.9.2019 o 7:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 3.10.2019 o 8:30
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pri komplexnej obnove Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline pozostávajúcej v I. časti zo stavebno-technicko-pamiatkovej obnovy exteriérových časti kultúrnej pamiatky v rozsahu schválenom pamiatkovým úradom.
Stavebné práce pri obnove Katedrály Najsvätejšej Trojice sa vykonávajú na stavbe typu Národnej kultúrnej
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pri komplexnej obnove Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline pozostávajúcej v I. časti zo stavebno-technicko-pamiatkovej obnovy exteriérových časti kultúrnej pamiatky v rozsahu schválenom pamiatkovým úradom.
Stavebné práce pri obnove Katedrály Najsvätejšej Trojice sa vykonávajú na stavbe typu Národnej kultúrnej pamiatky, ktorej stavebné práce musia byť vykonávané v súlade so zákonom o obnove a ochrane kultúrnych pamiatok č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a podliehajú dohľadu a kontrole Krajského pamiatkového úradu v Žiline.


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru