certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému

JK TINA s.r.o.

Basic information about the contract
Information about the contracting authority
Name of the contract / Title: Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
Address: Jána Kalinčiaka 1
010 01 Žilina
Contact: Show contact
Contacts ×

Contracting Authority:
Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza
Mons. ThLic. Marek Hriadel
041/56 584 25
ekonom@dcza.sk

Representative of Contracting authority:
JK TINA s.r.o.
Ing. Jozef Kubala
0911311929
info@jktina.sk

Status of contract

Closed

Contract was closed.

Information about the contract
ID of the contract in elec. tool: 1878109956
Name of the contract: Obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline 1. časť
Type of contract: Sublimit order
Object of contract: Construction work
Estimated value of contract: 919 408.41 EUR excluding VAT
The criterion for the evaluation of offers: Lowest price
Date for starting receiving offers: 10.9.2019 at 7:00
End of receiving offers: 3.10.2019 at 8:30
Informations and documents published on the PC profile: Show
Informations and documents published on the PC profile ×
A description of subject of the contract

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pri komplexnej obnove Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline pozostávajúcej v I. časti zo stavebno-technicko-pamiatkovej obnovy exteriérových časti kultúrnej pamiatky v rozsahu schválenom pamiatkovým úradom.
Stavebné práce pri obnove Katedrály Najsvätejšej Trojice sa vykonávajú na stavbe typu Národnej kultúrnej
... show more

A description of subject of the contract ×

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pri komplexnej obnove Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline pozostávajúcej v I. časti zo stavebno-technicko-pamiatkovej obnovy exteriérových časti kultúrnej pamiatky v rozsahu schválenom pamiatkovým úradom.
Stavebné práce pri obnove Katedrály Najsvätejšej Trojice sa vykonávajú na stavbe typu Národnej kultúrnej pamiatky, ktorej stavebné práce musia byť vykonávané v súlade so zákonom o obnove a ochrane kultúrnych pamiatok č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a podliehajú dohľadu a kontrole Krajského pamiatkového úradu v Žiline.


Backwards

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru