certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

JK TINA s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Obec Diaková
Adresa: Diaková 18
038 02 Dražkovce pri Martine
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Obec Diaková
Miroslav Haverla
+421434131126
sekretariat@diakova.sk

Zástupca obstarávateľa:
JK TINA s.r.o.
Ing. Jozef Kubala
0911311929
info@jktina.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 9493367704
Názov zákazky: Požiarna zbrojnica - vykurovanie Diaková
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 26 910 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 14.3.2020 o 20:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 27.3.2020 o 16:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú stavebné práce v rámci projektu vykurovanie požiarnej zbrojnice v obci Diaková. Objekt pozostáva z dvoch nadzemných podlaží, je čiastočne podpivničený. Objekt bude mať vlastný zdroj tepla, vykurovanie sa navrhuje teplovodné doskovými vykurovacími telesami. Do objektu je zavedená plynová prípojka.
Projektová dokumentácia, technická správa, zadanie
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky sú stavebné práce v rámci projektu vykurovanie požiarnej zbrojnice v obci Diaková. Objekt pozostáva z dvoch nadzemných podlaží, je čiastočne podpivničený. Objekt bude mať vlastný zdroj tepla, vykurovanie sa navrhuje teplovodné doskovými vykurovacími telesami. Do objektu je zavedená plynová prípojka.
Projektová dokumentácia, technická správa, zadanie – výkaz výmer tvorí prílohu výzvy na predloženie ponuky.


Späť

Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru