certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

JK TINA s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Obec Vavrečka
Adresa: Vavrečka 203
029 01 Vavrečka
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Obec Vavrečka
Peter Kružel
0435522387
ouvavrecka@orava.sk

Zástupca obstarávateľa:
JK TINA s.r.o.
Ing. Jozef Kubala
0911311929
info@jktina.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 3431890346
Názov zákazky: Opláštenie športovej haly Vavrečka
Typ zákazky: Podlimitná zákazka
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 190 465 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 23.2.2021 o 7:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 12.3.2021 o 8:30
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú stavebné práce pozostávajúce z opláštenia existujúcej športovej haly v obci Vavrečka. Stavebné práce budú pozostávať z vykopania základových pásov, betonáže pásov, zhotovenie hydroizolácie, betonáže nosného muriva z DT tvárnic, opláštenia stien sendvičovým panelom, demontáže starej strešnej krytiny, montáže novej strešnej krytiny - ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky sú stavebné práce pozostávajúce z opláštenia existujúcej športovej haly v obci Vavrečka. Stavebné práce budú pozostávať z vykopania základových pásov, betonáže pásov, zhotovenie hydroizolácie, betonáže nosného muriva z DT tvárnic, opláštenia stien sendvičovým panelom, demontáže starej strešnej krytiny, montáže novej strešnej krytiny - sendvičové panely, montáže odkvapového systému, montáže okien a dverí, montáže vnútornej omietky, omaľovanie, vonkajšie zateplenie polystyrénom obvodových stien. Bližšia špecifikácia uvedená v SP.


Späť

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru