certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

JK TINA s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: STUDIO-RK, s.r.o.
Adresa: Ambra Pietra 33
036 01 Martin
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
STUDIO-RK, s.r.o.
Mgr. Radovan Kovalčík
+421905399496
slnecneskalycamp@gmail.com

Zástupca obstarávateľa:
JK TINA s.r.o.
Ing. Jozef Kubala
0911311929
info@jktina.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 5960041605
Názov zákazky: Technológia MINI PIVOVARU
Typ zákazky: Podlimitná zákazka
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 113 223 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 4.5.2021 o 6:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 18.5.2021 o 7:30
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie technológie na výrobu piva do MINI PIVOVARU s kapacitou varne v objeme 10 Hl. Opis a množstvo požadovaných technologických zariadení do MINI PIVOVARU uvedený v SP.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je dodanie technológie na výrobu piva do MINI PIVOVARU s kapacitou varne v objeme 10 Hl. Opis a množstvo požadovaných technologických zariadení do MINI PIVOVARU uvedený v SP.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru