certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

JK TINA s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Obec Kotrčiná Lúčka
Adresa: Kotrčiná Lúčka 64
013 02 Kotrčiná Lúčka
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Obec Kotrčiná Lúčka
Jozef Žabka
041/5630272
ocu@kotrcinalucka.sk

Zástupca obstarávateľa:
JK TINA s.r.o.
Ing. Jozef Kubala
0911311929
info@jktina.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 8109740731
Názov zákazky: Rekonštrukcia kultúrneho domu Kotrčiná Lúčka
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 178 486 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 30.9.2021 o 21:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 15.10.2021 o 15:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú stavebné práce pri rekonštrukcií kultúrneho domu v obci Kotrčiná Lúčka. Zákazka je delená na časti podľa stavebných objektov z dôvodu, že každý stavebný objekt bude financovaný z rôznych finančných zdrojov.
Stavebné práce pozostávajú zo stavebných objektov: Časť 1 - SO 01 - Zateplenie fasády a výmena okien, Časť 2 - SO 02 -
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky sú stavebné práce pri rekonštrukcií kultúrneho domu v obci Kotrčiná Lúčka. Zákazka je delená na časti podľa stavebných objektov z dôvodu, že každý stavebný objekt bude financovaný z rôznych finančných zdrojov.
Stavebné práce pozostávajú zo stavebných objektov: Časť 1 - SO 01 - Zateplenie fasády a výmena okien, Časť 2 - SO 02 - Rekonštrukcia strechy a bezbariérový vstup, Časť 3 - SO 03 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov. Bližšia špecifikácia v prílohe.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru