certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

JK TINA s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Obec Kotešová
Adresa: Kotešová 325
013 61 Kotešová
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Obec Kotešová
PhDr. Mgr. Peter Mozolík
041/5575843
ocukotesova@mail.t-com.sk

Zástupca obstarávateľa:
JK TINA s.r.o.
Ing. Jozef Kubala
0911311929
info@jktina.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 6642741705
Názov zákazky: Nákladný automobil do 3,5 tony - valník
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 26 400 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 18.1.2022 o 21:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 28.1.2022 o 16:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie nového nákladného úžitkového vozidla s hmotnosťou do 3,5 tony typ - valník pre obec Kotešová. Špecifikácia uvedená vo Výzve na predloženie ponuky v prílohe zadanie.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je dodanie nového nákladného úžitkového vozidla s hmotnosťou do 3,5 tony typ - valník pre obec Kotešová. Špecifikácia uvedená vo Výzve na predloženie ponuky v prílohe zadanie.


Späť

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru