certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

JK TINA s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: OBEC KOLÁROVICE
Adresa: Kolárovice 389
013 54 Kolárovice
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
OBEC KOLÁROVICE
Ing. Jozef Hruštinec
041/5581020
obeckolarovice@compnet.sk

Zástupca obstarávateľa:
JK TINA s.r.o.
Ing. Jozef Kubala
0911311929
info@jktina.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 0122903455
Názov zákazky: Živičná úprava miestnych komunikácií
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 244 120 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 4.5.2022 o 22:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 18.5.2022 o 15:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky budú stavebné práce pozostávajúce z položenia živičnej vrstvy o hrúbke 50 mm po zhutnení na miestne komunikácie v obci Kolárovice na jestvujúci povrch v rozsahu 17 000 m2. Bližšia špecifikácia v prílohe - Zadanie.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky budú stavebné práce pozostávajúce z položenia živičnej vrstvy o hrúbke 50 mm po zhutnení na miestne komunikácie v obci Kolárovice na jestvujúci povrch v rozsahu 17 000 m2. Bližšia špecifikácia v prílohe - Zadanie.


Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru