certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

JK TINA s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: OBEC VEĽKÉ ROVNÉ
Adresa: Veľké Rovné 1621
013 62 Veľké Rovné
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
OBEC VEĽKÉ ROVNÉ
Ing. Jozef Mičieta
+421415582341
rovne@velkerovne.sk

Zástupca obstarávateľa:
JK TINA s.r.o.
Ing. Jozef Kubala
0911311929
info@jktina.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 2110826708
Názov zákazky: Rekonštrukcia ciest v katastri obce Veľké Rovné
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 146 579 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 30.8.2022 o 13:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 12.9.2022 o 15:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky budú stavebné práce pri rekonštrukcií miestnych komunikácií v rôznych častiach obce Veľké Rovné. Bližšia špecifikácia v prílohe - Zadanie.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky budú stavebné práce pri rekonštrukcií miestnych komunikácií v rôznych častiach obce Veľké Rovné. Bližšia špecifikácia v prílohe - Zadanie.


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru