certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

JK TINA s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Obec Kotešová
Adresa: Kotešová 325
013 61 Kotešová
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Obec Kotešová
PhDr. Mgr. Peter Mozolík
041/5575843
ocukotesova@mail.t-com.sk

Zástupca obstarávateľa:
JK TINA s.r.o.
Ing. Jozef Kubala
0911311929
info@jktina.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 6232882449
Názov zákazky: Cyklotrasa Kotešová
Typ zákazky: Podlimitná zákazka
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 512 938 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 8.10.2022 o 20:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 31.10.2022 o 8:30
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác pri realizácie diela vybudovanie cyklotrasy v obci Kotešová a dva mostné objekty, ktoré sú súčasťou cyklotrasy. Bližšia špecifikácia v prílohe - Zadanie.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác pri realizácie diela vybudovanie cyklotrasy v obci Kotešová a dva mostné objekty, ktoré sú súčasťou cyklotrasy. Bližšia špecifikácia v prílohe - Zadanie.


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru