certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

JK TINA s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Obec Rudinka
Adresa: Rudinka 118
023 31 Rudinka
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Obec Rudinka
Ing. Slavka Koptáková
+421414214531
obec@rudinka.sk

Zástupca obstarávateľa:
JK TINA s.r.o.
Ing. Jozef Kubala
0911311929
info@jktina.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 1180033804
Názov zákazky: Prístavba a stavebné úpravy Materskej školy v Rudinke
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 195 900 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 21.12.2022 o 22:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 10.1.2023 o 15:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky budú stavebné práce a práce na prístavbe materskej školy a stavebné úprav jestvujúcej materskej školy v obci Rudinka. Bližšia špecifikácia v prílohe - Zadanie.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky budú stavebné práce a práce na prístavbe materskej školy a stavebné úprav jestvujúcej materskej školy v obci Rudinka. Bližšia špecifikácia v prílohe - Zadanie.


Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru