certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

JK TINA s.r.o.

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Obec Divinka
Adresa: Divinka 142
013 31 Divinka
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Obec Divinka
Ing. Michal Krško
+421415621486
obec@divinka-lalinok.sk

Zástupca obstarávateľa:
JK TINA s.r.o.
Ing. Jozef Kubala
0911311929
info@jktina.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 5860452447
Názov zákazky: Prístavba a stavebné úpravy materskej školy v obci Divinka
Typ zákazky: Podlimitná zákazka
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 423 207 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 30.12.2022 o 19:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 25.1.2023 o 8:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, prác na prístavbe materskej školy v obci Divina, ktoré bude pozostávať z vytvorenia nových priestoroch jedálne resp. zväčšenie jestvujúcich priestorov jedálne o ďalšiu miestnosť, spoločenskej miestnosti, príručných skladov, sociálnych a hygienických priestorov a stavebných úprav na jestvujúcich priestorov ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, prác na prístavbe materskej školy v obci Divina, ktoré bude pozostávať z vytvorenia nových priestoroch jedálne resp. zväčšenie jestvujúcich priestorov jedálne o ďalšiu miestnosť, spoločenskej miestnosti, príručných skladov, sociálnych a hygienických priestorov a stavebných úprav na jestvujúcich priestorov materskej školy. Bližšia špecifikácia v prílohe - Zadanie.


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru