certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Testovacie prostredie KEVOB

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: Testovací zadavatel EVOSERVIS
Adresa: Štefánikova 882/15
811 05 Bratislava - Staré Mesto
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
Testovací zadavatel EVOSERVIS
Milan Jurko
775404045
testovacizadavatelevo1@seznam.cz

Stav DNS

DNS je uzatvorený

Informácie o DNS

ID DNS v EN: 2548038382DNS
Názov DNS: Test DNS #01
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 26.2.2020 v 15:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 27.2.2020 v 9:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 27.2.2021 v 10:00
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: Test DNS #01
Opis DNS:
Test
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Tovary
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predpokladaná hodnota DNS: 10000 EUR bez DPH
Miesto plnenia: neuvedeno
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/kevob/dns_prijem_zadosti.php?id=429
URL adresa profilu obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/1630
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 26.2.2020 v 15:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 27.2.2020 v 9:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 27.2.2021 v 10:00
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×

Opis DNS

Test

Opis DNS

×

Test

Súťažné podklady
Súťažné podklady DNS

Test

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

Súbor na stiahnutie Typ súboru
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru