certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Adresa: Námestie slobody 6
81005 Bratislava
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
JUDr.Lucia Bednáriková
+421259494789
lucia.bednarikova@mindop.sk

Stav DNS

DNS je uzatvorený

Informácie o DNS

ID DNS v systéme: 1390525083DNS
Názov DNS: Služby podpory informačného systému
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 9.12.2019 v 10:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 10.1.2020 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 9.12.2022 v 10:00
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Prehľad zákaziek v tomto DNS: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: Služby podpory informačného systému
Opis DNS:
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude poskytnutie služieb zabezpečenia pozáručnej podpory na využívaný HW a licencie na používané softvérové platformy pre Jednotný informačný systém v cestnej doprave (ďalej len ,,JISCD“), ktoré sú zaradené v skupine 722 hlavného slovníka uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Podrobná špecifikácia predmetu konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk, pričom môže: - obsahovať služby s inými technickými špecifikáciami, ktoré sú bežne dostupné na trhu a sú v rozsahu skupiny 722 uvedenej v hlavnom slovníku CPV.  
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Služby
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Nadlimitná zákazka
Predpokladaná hodnota DNS: 2677800 EUR bez DPH
Miesto plnenia: Bratislava
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/mindop/dns_nabidky_prijem.php?id=419
URL adresa profilu obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2305
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 9.12.2019 v 10:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 10.1.2020 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 9.12.2022 v 10:00

Prehľad zákaziek v tomto DNS

×

V DNS nebola založená žiadna zákazka.

Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×

Opis DNS

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude poskytnutie služieb zabezpečenia pozáručnej podpory na využívaný HW a licencie na používané softvérové platformy pre Jednotný informačný systém v cestnej doprave (ďalej len ,,JISCD“), ktoré sú zaradené v skupine 722 hlavného slovníka uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Podrobná špecifikácia predmetu ... zobraziť viac

Opis DNS

×

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude poskytnutie služieb zabezpečenia pozáručnej podpory na využívaný HW a licencie na používané softvérové platformy pre Jednotný informačný systém v cestnej doprave (ďalej len ,,JISCD“), ktoré sú zaradené v skupine 722 hlavného slovníka uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Podrobná špecifikácia predmetu konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk, pričom môže: - obsahovať služby s inými technickými špecifikáciami, ktoré sú bežne dostupné na trhu a sú v rozsahu skupiny 722 uvedenej v hlavnom slovníku CPV.  

Vzorové šablony

×

Pro stažení vzorů klikněte na název šablony.

Název vzoru Typ souboru Velikost
JMENOVÁNÍ KOMISE PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK - vzor neznáma
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI A NEPODJATOSTI - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK (neveřejná část) - vzor neznáma
PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI (veřejná část) - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma
JMENOVÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE - vzor neznáma
PROTOKOL O JEDNÁNÍ - vzor neznáma
ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ NABÍDKY - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ NABÍDKY 2 - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE Z VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 2 - vzor neznáma
ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK - vzor neznáma
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ - vzor neznáma

Súťažné podklady

Súťažné podklady DNS

Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
Formulare.docx 58.6 kB
SP_DNS_FINAL.docx 121.2 kB
SP_DNS_FINAL.pdf 1 MB

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

Súbor na stiahnutie Typ súboru
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru