certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Základné informácie o DNS

Informácie o obstarávateľovi

Názov: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Adresa: Námestie slobody 6
81005 Bratislava
Kontakt: Zobraziť

Kontakty

×

Zadavatel DNS:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Mgr.Katarína Molčanová
421 259 494 462
katarina.molcanova@mindop.sk

Stav DNS

DNS je zriadený a umožňuje záujemcom predkladať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS

Záujemcovia môžu predkladať žiadosti o zaradenie do zriadeného DNS v lehote do 10.8.2025 v 10:00

Informácie o DNS

ID DNS v EN: 9848365336DNS
Názov DNS: Nákup IKT (DNS)
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 11.7.2022 v 15:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 11.8.2022 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 10.8.2025 v 10:00
Kompletné informácie o DNS: Zobraziť
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO: Zobraziť
Prehľad zákaziek v tomto DNS: Zobraziť

Kompletné informácie o DNS

×
Názov DNS: Nákup IKT (DNS)
Opis DNS:
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je dodávka vybraného sortimentu výpočtovej techniky, drobného hardvéru a náhradných dielov, najmä osobných počítačov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené v skupine 302 hlavného slovníka uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).Súčasťou dodávky je aj poskytnutie súvisiacich služieb:-dodanie tovaru na miesto dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia spotrebného materiálu v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch,-softvér dodávaný spolu so zariadeniami,-poskytnutie súčinnosti pri inštalácii SW, nevyhnutných na zabezpečenie funkčnosti dodávaných tovarov, konfigurácii pracovných staníc, inštalácií ovládačov,-poskytnutie nevyhnutnej záruky a podpory na dodávané zariadenia.Povaha nákupov zadávaných v rámci zriadeného DNS a jeho technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 návrhu kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“). Podrobná špecifikácia predmetu konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk. Podrobná špecifikácia predmetu môže obsahovať aj tovar/službu s inými technickými špecifikáciami, ktoré sú bežne dostupné na trhu a sú v rozsahu skupiny 302 uvedenej v hlavnom slovníku CPV.
Postup zadávania zákazky: Užšia súťaž
Predmet DNS: Tovary
Druh obstarávateľa: Verejný obstarávateľ § 7
Finančný limit zákazky: Nadlimitná zákazka
Predpokladaná hodnota DNS: 2654410.13 EUR bez DPH
Miesto plnenia: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava
Miesto predloženia ponúk / url adresa: https://www.evoservis.sk/mindop/dns_prijem_zadosti.php?id=563
URL adresa profilu obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/2305
Termín vytvorenia DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS od: 11.7.2022 v 15:00
Lehota sprístupnenia predložených žiadostí o zaradenie do vytvoreného DNS podľa § 59 ods. 2 písm a): 11.8.2022 v 10:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS / termín umožnenia prekladania žiadostí záujemcov o zaradenie do DNS do: 10.8.2025 v 10:00

Prehľad zákaziek v tomto DNS

×
ID zákazky v systéme Názov zákazky Stav zákazky Akcia
9848365336DNS-001 Nákup počítačových zariadení s príslušenstvom - zákazka č. 1 v rámci DNS Ukončený príjem ponúk
9848365336DNS-002 Nákup multifunkčných tlačiarní s príslušenstvom - zákazka č. 2 v rámci DNS Ukončený príjem ponúk
9848365336DNS-003 Nákup páskovej knižnice - zákazka č. 3 v rámci DNS Ukončený príjem ponúk
9848365336DNS-004 ,,Nákup PC pre dopravné modelovanie s príslušenstvom - zákazka č. 4“ v rámci DNS Ukončený príjem ponúk
9848365336DNS-005 Nákup diskových polí“ v rámci DNS Ukončený príjem ponúk
9848365336DNS-006 Monitory pre subjekty hospodárskej mobilizácie Ukončený príjem ponúk
9848365336DNS-007 Doplnenie pamätí pre virtualizačnú platformu a servery Ukončený príjem ponúk
Informácie a dokumenty uverejnené v profile VO ×

Opis DNS

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je dodávka vybraného sortimentu výpočtovej techniky, drobného hardvéru a náhradných dielov, najmä osobných počítačov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené v skupine 302 hlavného slovníka uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).Súčasťou dodávky je aj poskytnutie ... zobraziť viac

Opis DNS

×

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je dodávka vybraného sortimentu výpočtovej techniky, drobného hardvéru a náhradných dielov, najmä osobných počítačov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené v skupine 302 hlavného slovníka uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).Súčasťou dodávky je aj poskytnutie súvisiacich služieb:-dodanie tovaru na miesto dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia spotrebného materiálu v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch,-softvér dodávaný spolu so zariadeniami,-poskytnutie súčinnosti pri inštalácii SW, nevyhnutných na zabezpečenie funkčnosti dodávaných tovarov, konfigurácii pracovných staníc, inštalácií ovládačov,-poskytnutie nevyhnutnej záruky a podpory na dodávané zariadenia.Povaha nákupov zadávaných v rámci zriadeného DNS a jeho technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 návrhu kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“). Podrobná špecifikácia predmetu konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk. Podrobná špecifikácia predmetu môže obsahovať aj tovar/službu s inými technickými špecifikáciami, ktoré sú bežne dostupné na trhu a sú v rozsahu skupiny 302 uvedenej v hlavnom slovníku CPV.

Súťažné podklady
Súťažné podklady DNS
Súbor na stiahnutie Typ súboru Veľkosť
SP_DNS_IKT .pdf 697.1 kB
Formuláre.docx 100.6 kB
oznámenie TED.pdf 130.5 kB

Jednotný európsky dokument pre verejné obstarávanie - JED

Súbor na stiahnutie Typ súboru
JED - manuál
JED - elektronická verzia (otvorí sa v novom okne)

Na predloženie žiadosti o zaradenie do DNS musíte byť prihlásený/á do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru