certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa
Adresa: Moyzesova 39
968 01 Nová Baňa
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa
Mgr. Ing. Katarína Volfová
045/2433023
riaditel@dednb.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 8864690498
Názov zákazky: Nákup nového 9 miestneho motorového vozidla
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 29 233.33 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 1.4.2022 o 13:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 8.4.2022 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie 1 kusu nového 9 miestneho motorového vozidla s technickými parametrami a výbavou podľa špecifikácie predmetu zákazky.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je kúpa a dodanie 1 kusu nového 9 miestneho motorového vozidla s technickými parametrami a výbavou podľa špecifikácie predmetu zákazky.


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru