certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže
Adresa: Mládeže Brigádnická 1
946 04 Dedina Mládeže
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Dedina Mládeže
Mgr.Jaroslav Szabó
035/243001
riaditel.DedinaMladeze@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 4015057343
Názov zákazky: CDR Dedina Mládeže - nákup 9-miestneho motorového vozidla
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 25 416.67 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 3.3.2022 o 15:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 10.3.2022 o 13:00
Administrácia kontrolných účtov
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks 9-miestneho nového/nejazdeného osobného motorového vozidla na prepravu osôb.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks 9-miestneho nového/nejazdeného osobného motorového vozidla na prepravu osôb.

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru