certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa
Adresa: Budovateľov 801
981 01 Hnúšťa
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Hnúšťa
Zuzana Sihelská
+421472433013
ded.hnusta@gmail.com

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 6166772637
Názov zákazky: Nákup nového 9 - miestneho osobného motorového vozidla
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 30 833.33 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 21.3.2022 o 12:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 28.3.2022 o 15:00
Administrácia kontrolných účtov
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie nového 9 - miestneho osobného motorového vozidla podľa špecifikácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je dodanie nového 9 - miestneho osobného motorového vozidla podľa špecifikácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru