certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Holíč

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Holíč
Adresa: Rodinné domky 1293/1
908 51 Holíč
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Holíč
Silvia Smolinská
034/2433002
hospodar@ddholic.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 5958770951
Názov zákazky: CDR Holíč - Rekonštrukcia elektroinštalácie v kmeňovej budove CDR Holíč
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 18 966.77 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 13.4.2021 o 16:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 19.4.2021 o 10:00
Opis predmetu zákazky

Projekt rieši vnútornú silnoprúdovú elektroinštaláciu priestorov 1.NP a 1.PP objektu Centra pre deti a rodiny v Holíči na ulici Rodinné domky č.1 v Holíči. Elektroinštalácia ostatných priestorov objektu ostáva zachovaná a nie je súčasťou tejto PD. Projektová dokumentácia je spracovaná v rozsahu projektu pre realizáciu. V zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Projekt rieši vnútornú silnoprúdovú elektroinštaláciu priestorov 1.NP a 1.PP objektu Centra pre deti a rodiny v Holíči na ulici Rodinné domky č.1 v Holíči. Elektroinštalácia ostatných priestorov objektu ostáva zachovaná a nie je súčasťou tejto PD. Projektová dokumentácia je spracovaná v rozsahu projektu pre realizáciu. V zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 a 2.; tejto výzvy.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru