certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Holíč

Basic information about the contract
Information about the contracting authority
Name of the contract / Title: Centrum pre deti a rodiny Holíč
Address: Rodinné domky 1293/1
908 51 Holíč
Contact: Show contact
Contacts ×

Contracting Authority:
Centrum pre deti a rodiny Holíč
Silvia Smolinská
034/2433002
hospodar@ddholic.sk

Status of contract

Terminated receipt of offers

Receipt of offers was terminated. Offers are being evaluated.

Information about the contract
ID of the contract in elec. tool: 6503981612
Name of the contract: Rekonštrukcia balkónov domova
Type of contract: Low value order
Object of contract: Construction work
Estimated value of contract: 9 523.33 EUR excluding VAT
The criterion for the evaluation of offers: Lowest price
Date for starting receiving offers: 19.4.2021 at 15:00
End of receiving offers: 23.4.2021 at 10:00
A description of subject of the contract

Stavba spočíva v stavebných úpravách jestvujúcich terás bytov objektu Centra pre deti a rodiny .
Jedná sa o prestavbu terás resp. výstavbu nových balkónov formou francúzskych okien. Predmetný objekt je štvorpodlažný, so štyrmi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím.
Prízemie a podpivničenie nebude dotknuté stavebnými prácami. Búracie práce budú
... show more

A description of subject of the contract ×

Stavba spočíva v stavebných úpravách jestvujúcich terás bytov objektu Centra pre deti a rodiny .
Jedná sa o prestavbu terás resp. výstavbu nových balkónov formou francúzskych okien. Predmetný objekt je štvorpodlažný, so štyrmi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím.
Prízemie a podpivničenie nebude dotknuté stavebnými prácami. Búracie práce budú uskutočnené v nasledujúcom rozsahu: zdemontujú sa terasy – 6 ks ako i zastrešenie dvoch terás na poslednom podlaží. Pred nikami pri jestvujúcich výstupoch z 2. 3. a 4. nadzemného podlažia, vo dvornej časti
objektu, budú na každom podlaží vytvorené dve loggie – francúzske okná. Oceľová konštrukcia loggie bude ukotvená do nosných obvodových stien pomocou chemických kotiev a z časti bude využívať jestvujúcu oceľovú konštrukciu terasy. Na vytvorenú oceľovú konštrukciu bude osadené
stratené debnenie z trapézového plechu, na ktoré bude nadbetónovaná podlaha balkóna v spáde 2 °. Nášlapnú vrstvu bude tvoriť mrazuvzdorná protišmyková keramická dlažba, ktorá bude položená na hydroizolačnú fóliu. Zábradlie loggií bude využívať demontované zábradlie terás, po príslušných úpravách. Otvory po demontovaných nosníkov a ostatných demontovaných konštrukcií terás, budú vyplnené polymércementovou maltou a upravené omietkou vo farbe fasády objektu.Oceľová konštrukcia loggií a zábradlí bude opatrená farbou. Stavebné úpravy nevyžadujú nové prípojky inženierskych sietí a ani nové rozvody inštalácií objektu.


Backwards

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru