certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Hriňová

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Hriňová
Adresa: Krivec 171
962 05 Hriňová
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Hriňová
Katarína Klembalová
+421452433004
ded.hrinova@post.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 0078880302
Názov zákazky: Výmena oplotenia areálu CDR Hriňová
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 11 323.48 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 23.8.2021 o 10:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 30.8.2021 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom verejného obstarávania je výmena oplotenia v CDR Hriňová, v kategórii bežné výdavky. Zákazka zahŕňa demontáž existujúceho oceľového oplotenia, jeho odvoz, uskladnenie, dodávka a montáž nového oplotenia, oprava základov starého oplotenia. Montáž vstupnej brány a montáž vstupnej dvojkrídlovej brány. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom verejného obstarávania je výmena oplotenia v CDR Hriňová, v kategórii bežné výdavky. Zákazka zahŕňa demontáž existujúceho oceľového oplotenia, jeho odvoz, uskladnenie, dodávka a montáž nového oplotenia, oprava základov starého oplotenia. Montáž vstupnej brány a montáž vstupnej dvojkrídlovej brány. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 3 výzvy – v rozpočte s výkazom výmer.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru