certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Hriňová

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Hriňová
Adresa: Krivec 171
962 05 Hriňová
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Hriňová
Katarína Klembalová
+421452433004
ded.hrinova@post.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 7467541373
Názov zákazky: Výmena strešnej krytiny na kmeňovej budove CDR Hriňová
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 17 943.33 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 23.8.2021 o 10:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 30.8.2021 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Zákazka zahŕňa: inštalácia lešenia, demontáž starej krytiny, demontáž latovania, demontáž žľabov, demontáž strešných okien, demontáž bleskozvodu.
Odvoz sutiny po demontáži.
Montáž paropriepustnej fólie, montáž latovania, montáž krytiny, montáž doplnkov, montáž debnenia, montáž žľabov na streche, montáž strešných okien, montáž bleskozvodu, podľa
... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Zákazka zahŕňa: inštalácia lešenia, demontáž starej krytiny, demontáž latovania, demontáž žľabov, demontáž strešných okien, demontáž bleskozvodu.
Odvoz sutiny po demontáži.
Montáž paropriepustnej fólie, montáž latovania, montáž krytiny, montáž doplnkov, montáž debnenia, montáž žľabov na streche, montáž strešných okien, montáž bleskozvodu, podľa priloženého rozpočtu s výkazom výmer / príloha č. 3/.
Minimálna požadovaná záruka na vykonanú prácu je 10 rokov (120 mesiacov).
Obhliadku strechy je možné uskutočniť v pracovnom čase obstarávateľa od 7,00 hod do 14,00 hod. po telefonickom dohovore.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 3 výzvy – v Rozpočte s výkazom výmer.
V prípade, že v podkladoch zákazky bude uvedený konkrétny názov výrobku resp. odkaz na konkrétny výrobok, môže uchádzač predložiť aj ekvivalent k tomuto výrobku. V prípade, že uchádzač predloží ekvivalent, musí spolu s ponukou doplniť aj technické údaje k ponúkanému ekvivalentu. Za ekvivalent sa považuje výrobok s vlastnosťami a technickými parametrami rovnakými, resp. lepšími, ako výrobok uvedený v podkladoch zákazky.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru