certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Istebné

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Istebné
Adresa: Istebné č. 258
027 53 Istebné
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Istebné
PhDr. Martina Vicáňová
043/2433001
riaditel.istebne@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 2122007994
Názov zákazky: Hygienická maľovka na skupine MD
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 1 984 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 24.3.2022 o 13:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 8.4.2022 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Podrobný opis zákazky vo výkaz-výmere a Výzve na predkladanie cenovej ponuky

Opis predmetu zákazky ×

Podrobný opis zákazky vo výkaz-výmere a Výzve na predkladanie cenovej ponuky


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru