certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Istebné

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Istebné
Adresa: Istebné č. 258
027 53 Istebné
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Istebné
Mária Adamcová
043/2433002
dedistebne@dkubin.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 8055205512
Názov zákazky: Nákup 5-miestneho osobného motorového vozidla
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 12 000 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 3.5.2022 o 11:45
Termín ukončenia príjmu ponúk: 11.5.2022 o 12:00
Administrácia kontrolných účtov
Opis predmetu zákazky

Podrobný opis v špecifikácii zákazky

Opis predmetu zákazky ×

Podrobný opis v špecifikácii zákazky

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru