certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Istebné

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Istebné
Adresa: Istebné č. 258
027 53 Istebné
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Istebné
PhDr. Martina Vicáňová
043/2433001
riaditel.istebne@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 9708893951
Názov zákazky: Nákup 7-miestneho osobného motorového vozidla
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 15 225 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 3.5.2022 o 12:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 11.5.2022 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Podrobný opis predmetu zákazky v špecifikácii zákazky

Opis predmetu zákazky ×

Podrobný opis predmetu zákazky v špecifikácii zákazky


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru