certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Trenčín

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Trenčín
Adresa: Jilemnického 40
911 01 Trenčín
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Trenčín
Andrea Žofčíková
905399477
cdrtrencin@cdrtrencin.onmicrosoft.com

Stav zákazky

Uzavretá

Zákazka bola uzavretá.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 6288257078
Názov zákazky: Nákup 5-miestne nové osobné motorové vozidlo
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 11 384.17 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 7.10.2021 o 16:15
Termín ukončenia príjmu ponúk: 19.10.2021 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Zákazka na predloženie cenovej ponuky na dodanie 1 ks nového /nejazdeného/ 5-miestneho osobného motorového vozidla na prepravu osôb

Opis predmetu zákazky ×

Zákazka na predloženie cenovej ponuky na dodanie 1 ks nového /nejazdeného/ 5-miestneho osobného motorového vozidla na prepravu osôb


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru