certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Trenčín

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Trenčín
Adresa: Jilemnického 40
911 01 Trenčín
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Trenčín
Mgr. Andrea Žofčíková
+421326520618
ded.trencin@stonline.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 0420180577
Názov zákazky: Nákup 5-miestne nové osobné motorové vozidlo
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 12 131.89 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 21.3.2022 o 10:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 28.3.2022 o 10:00
Administrácia kontrolných účtov
Opis predmetu zákazky

Zákazka na predloženie cenovej ponuky na dodanie 1 ks nového/nejazdeného 5-miestneho osobného motorového vozidla na prepravu osôb.

Opis predmetu zákazky ×

Zákazka na predloženie cenovej ponuky na dodanie 1 ks nového/nejazdeného 5-miestneho osobného motorového vozidla na prepravu osôb.

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru