certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Martin

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Martin
Adresa: Hviezdoslavova 62
036 01 Martin
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Martin
Eva Koššuthová
0917136211
eva.kossuthova@centrummartin.sk

Zástupca obstarávateľa:
Centrum pre deti a rodiny Martin
Eva Koššuthová
4303906
eva.kossuthova@centrummartin.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 0382096110
Názov zákazky: CDR Martin - Nákup motorového vozidla
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 10 427.19 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 9.11.2020 o 15:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 16.11.2020 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup 1ks nového 5-miestneho osobného motorového vozidla na prepravu osôb, nejazdeného. Nové motorové vozidlo má slúžiť predovšetkým na podporu činnosti a aktivít zamestnanca vo funkcii sociálny pracovník - koordinátor SRK v Centre pre deti a rodiny Martin. Dôvodom realizácie zákazky je úspešne absolvovanie akreditovaného vzdelávania “Koordinácia ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je nákup 1ks nového 5-miestneho osobného motorového vozidla na prepravu osôb, nejazdeného. Nové motorové vozidlo má slúžiť predovšetkým na podporu činnosti a aktivít zamestnanca vo funkcii sociálny pracovník - koordinátor SRK v Centre pre deti a rodiny Martin. Dôvodom realizácie zákazky je úspešne absolvovanie akreditovaného vzdelávania “Koordinácia a facilitácia rodinných konferencií - Stretnutí rodinného kruhu“ a plnohodnotné vykonávanie pracovnej funkcie „koordinátor SRK“.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru