certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce
Adresa: Kpt. Nálepku 369/5
068 01 Medzilaborce
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce
Ing. Vladislav Fejo
057/2433031
riaditel.medzilaborce@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 6587114706
Názov zákazky: Rekonštrukcia priestorov CDR Medzilaborce
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 5 161.1 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 7.5.2021 o 15:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 23.5.2021 o 23:45
Opis predmetu zákazky

Stavebné úpravy spojené so zmenou účelu využitia časti miestnosti.

Opis predmetu zákazky ×

Stavebné úpravy spojené so zmenou účelu využitia časti miestnosti.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru