certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce
Adresa: Kpt. Nálepku 369/5
068 01 Medzilaborce
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce
Ing. Vladislav Fejo
057/2433031
riaditel.medzilaborce@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 8669998729
Názov zákazky: 5-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb (MV1)
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 11 666.66 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 17.3.2022 o 9:45
Termín ukončenia príjmu ponúk: 5.4.2022 o 10:30
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup 5-miestneho motorového vozidla na prepravu osôb.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je nákup 5-miestneho motorového vozidla na prepravu osôb.


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru