certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce
Adresa: Kpt. Nálepku 369/5
068 01 Medzilaborce
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Medzilaborce
Ing. Vladislav Fejo
057/2433031
riaditel.medzilaborce@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 7123001152
Názov zákazky: 5-miestne motorové vozidlo na prepravu osôb (MV2)
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 11 666.66 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 17.3.2022 o 9:45
Termín ukončenia príjmu ponúk: 5.4.2022 o 10:30
Administrácia kontrolných účtov
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup motorového vozidla na prepravu osôb

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je nákup motorového vozidla na prepravu osôb

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru