certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Necpaly

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Necpaly
Adresa: Necpaly č. 44
038 12 Necpaly
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Necpaly
Mgr. Ladislav Adamovič
+421907852765
necpaly.riaditel@upsvr.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 5326912351
Názov zákazky: CDR Necpaly - Sanácia čističky odpadových vôd pri budove CDR Necpaly
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 8 942.13 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 31.3.2021 o 15:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 6.4.2021 o 20:00
Opis predmetu zákazky

uvedený vo Výzve na predloženie cenovej ponuky

Opis predmetu zákazky ×

uvedený vo Výzve na predloženie cenovej ponuky


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru