certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Myjava

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Myjava
Adresa: Brezovská 473/3
907 01 Myjava
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Myjava
Anna Siváková
034/6212356
hospodar2.novemestonadvahom@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 6252736644
Názov zákazky: Nákup 1 ks osobného motorového vozidla
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 27 500 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 10.3.2022 o 13:45
Termín ukončenia príjmu ponúk: 18.3.2022 o 11:00
Opis predmetu zákazky

9-miestne motorové vozidlo s výbavou podľa prílohy

Opis predmetu zákazky ×

9-miestne motorové vozidlo s výbavou podľa prílohy


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru