certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Lučenec

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Lučenec
Adresa: Železničná 1213/26
984 01 Lučenec
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Lučenec
Ing. Marcela Sabóová
0915/493550
riaditel.vidina@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 6216310481
Názov zákazky: Realizácia vnútorných omietok v pivničných priestoroch RD na ul. Ružová 40, Fiľakovo
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 10 829.77 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 23.4.2021 o 12:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 30.4.2021 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je omietnutie stien a stropov v pivničných priestoroch RD na ulici Ružová 40, vo Fiľakove. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v zmysle výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je omietnutie stien a stropov v pivničných priestoroch RD na ulici Ružová 40, vo Fiľakove. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v zmysle výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru