certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Lučenec

Basic information about the contract
Information about the contracting authority
Name of the contract / Title: Centrum pre deti a rodiny Lučenec
Address: Železničná 1213/26
984 01 Lučenec
Contact: Show contact
Contacts ×

Contracting Authority:
Centrum pre deti a rodiny Lučenec
Elena Juríčeková
0905/529326
hospodar.vidina@ded.gov.sk

Status of contract

Terminated receipt of offers

Receipt of offers was terminated. Offers are being evaluated.

Information about the contract
ID of the contract in elec. tool: 8953564199
Name of the contract: Nákup nového 9-miestneho osobného motorového vozidla
Type of contract: Low value order
Object of contract: Supplies
Estimated value of contract: 31 982.5 EUR excluding VAT
The criterion for the evaluation of offers: Lowest price
Date for starting receiving offers: 5.5.2022 at 12:00
End of receiving offers: 13.5.2022 at 12:00
Administration of control accounts
A description of subject of the contract

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks nového nejazdeného 9-miestneho osobného motorového vozidla podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č.3 tejto výzvy.

A description of subject of the contract ×

Predmetom zákazky je dodanie 1 ks nového nejazdeného 9-miestneho osobného motorového vozidla podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č.3 tejto výzvy.

Backwards

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru