certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Tŕnie

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Tŕnie
Adresa: Tŕnie 90
962 34 Tŕnie
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Tŕnie
Mgr. Ján Paľuch
+421455391060
jan.paluch@ratolest.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 7180745666
Názov zákazky: 7-miestne osobné motorové vozidlo
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 16 561.11 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 16.3.2020 o 9:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 20.3.2020 o 12:00
Opis predmetu zákazky

7-miestne osobné motorové vozidlo podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 3

Opis predmetu zákazky ×

7-miestne osobné motorové vozidlo podľa špecifikácie, ktorá tvorí prílohu č. 3


Späť

Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru