certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Tŕnie

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Tŕnie
Adresa: Tŕnie 90
962 34 Tŕnie
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Tŕnie
Mgr. Ján Paľuch
+421455391060
jan.paluch@ratolest.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 9364390596
Názov zákazky: Rekonštrukcia prístupovej cesty a nádvoria pred kmeňovou budovou CDR
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Predpokladaná hodnota zákazky: 5 140.14 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 18.9.2020 o 9:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 5.10.2020 o 15:00
Opis predmetu zákazky

Oprava prístupovej cesty a nádvoria - asfaltovanie pred budovou CDR

Opis predmetu zákazky ×

Oprava prístupovej cesty a nádvoria - asfaltovanie pred budovou CDR


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru