certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Tŕnie

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Tŕnie
Adresa: Tŕnie 90
962 34 Tŕnie
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Tŕnie
Mgr. Ján Paľuch
+421455391060
jan.paluch@ratolest.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 2299174587
Názov zákazky: Nákup 9-miestneho motorového vozidla
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Tovary
Predpokladaná hodnota zákazky: 25 833.33 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 15.3.2022 o 9:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 21.3.2022 o 13:00
Administrácia kontrolných účtov
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie 1ks 9-miestneho motorového vozidla na prepravu osôb

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je dodanie 1ks 9-miestneho motorového vozidla na prepravu osôb

Späť

Copyright © 2024 KDV. All rights reserved
HOTLINE: +420 775 404 045, +420 775 404 046, E-MAIL: podpora@evoservis.sk
šipka nahoru