certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Semeteš

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Semeteš
Adresa: Semeteš 1208
023 55 Vysoká nad Kysucou
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Semeteš
Marcela Hrancová
412433024
marcela.hrancova@ddsemetes.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 8736366932
Názov zákazky: Rekonštrukcia kotolne v CDR Semeteš
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Stavebné práce
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 11.8.2021 o 10:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 30.8.2021 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú práce a služby súvisiace s výmenou kotlov a zásobníka TÚV v odmontovaní a odstránení 3 starých kotlov 1 zásobníka TÚV za nové kotle a zásobník TÚV a práce a služby s tým súvisiace.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky sú práce a služby súvisiace s výmenou kotlov a zásobníka TÚV v odmontovaní a odstránení 3 starých kotlov 1 zásobníka TÚV za nové kotle a zásobník TÚV a práce a služby s tým súvisiace.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru