certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Skalica

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Skalica
Adresa: Pri potoku 10
909 01 Skalica
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Skalica
MUDr.Mgr.Emília Raková
034/2433022
riaditel.Skalica@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 3872369090
Názov zákazky: chlieb a pekárenské výrobky
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Potraviny
Predpokladaná hodnota zákazky: 12 500 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 24.4.2020 o 12:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 27.4.2020 o 12:00
Opis predmetu zákazky

Pravidelné dodávanie chleba a pekárenských výrobkov pre CDR Skalica. Služby súvisiace s dopravou na miesto dodania, naloženie,vyloženie. Dodávky tovaru budú realizované denne do 6.00 hod. Predmet zákazky musí byť dodaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom a hygienickým normám. Tovar sa požaduje prepravovať v hygienicky nezávadných obaloch alebo v ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Pravidelné dodávanie chleba a pekárenských výrobkov pre CDR Skalica. Služby súvisiace s dopravou na miesto dodania, naloženie,vyloženie. Dodávky tovaru budú realizované denne do 6.00 hod. Predmet zákazky musí byť dodaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom a hygienickým normám. Tovar sa požaduje prepravovať v hygienicky nezávadných obaloch alebo v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru. Celková cena tovaru sa bude naceňovať s DPH.


Späť

Copyright © 2020 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru