certified electronic tool EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Skalica

Basic information about the contract
Information about the contracting authority
Name of the contract / Title: Centrum pre deti a rodiny Skalica
Address: Pri potoku 10
909 01 Skalica
Contact: Show contact
Contacts ×

Contracting Authority:
Centrum pre deti a rodiny Skalica
Beata Holotová
034/2433022
riaditel.Skalica@ded.gov.sk

Status of contract

Terminated receipt of offers

Receipt of offers was terminated. Offers are being evaluated.

Information about the contract
ID of the contract in elec. tool: 6380589944
Name of the contract: Mäso a mäsové výrobky
Type of contract: Low value order
Object of contract: Foodstuffs
Estimated value of contract: 5 890 EUR excluding VAT
The criterion for the evaluation of offers: Lowest price
Date for starting receiving offers: 4.1.2021 at 13:00
End of receiving offers: 7.1.2021 at 13:00
A description of subject of the contract

Pravidelné dodávanie mäsa, mäsových výrobkov pre CDR Skalica. Služby súvisiace s dopravou na miesto dodania, naloženie,vyloženie. Dodávky tovaru budú zrealizované 2 až 3 krát týždenne. Predmet zákazky musí byť dodaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom hygienickým normám. Tovar sa požaduje prepravovať v hygienicky nezávadných obaloch alebo ... show more

A description of subject of the contract ×

Pravidelné dodávanie mäsa, mäsových výrobkov pre CDR Skalica. Služby súvisiace s dopravou na miesto dodania, naloženie,vyloženie. Dodávky tovaru budú zrealizované 2 až 3 krát týždenne. Predmet zákazky musí byť dodaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom hygienickým normám. Tovar sa požaduje prepravovať v hygienicky nezávadných obaloch alebo obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru. Celková cena zákazky sa bude naceňovať s DPH.


Backwards

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru