certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Skalica

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Skalica
Adresa: Pri potoku 10
909 01 Skalica
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Skalica
Beata Holotová
034/2433022
riaditel.Skalica@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 7395799458
Názov zákazky: základné potraviny
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Potraviny
Predpokladaná hodnota zákazky: 11 200 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 16.2.2021 o 13:30
Termín ukončenia príjmu ponúk: 19.2.2021 o 13:30
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky základných potravín (doprava a vyloženie tovaru na mieste zákazky ),minimálne 2 krát týždne. Požadujeme dodávať objednaný tovar na kusy presne podľa objednávky t.j.požadujeme rozbaľovanie tovarov, požadujeme finančne nelimitovaný denný rozvoz tovaru z dôvodu malej kapacity skladových zariadení.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky základných potravín (doprava a vyloženie tovaru na mieste zákazky ),minimálne 2 krát týždne. Požadujeme dodávať objednaný tovar na kusy presne podľa objednávky t.j.požadujeme rozbaľovanie tovarov, požadujeme finančne nelimitovaný denný rozvoz tovaru z dôvodu malej kapacity skladových zariadení.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru