certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Skalica

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Skalica
Adresa: Pri potoku 10
909 01 Skalica
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Skalica
Anna Fagan
034/2433022
riaditel.Skalica@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 5229312451
Názov zákazky: Pranie bielizne pre rok 2021
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 7 295 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 3.3.2021 o 12:15
Termín ukončenia príjmu ponúk: 9.3.2021 o 11:30
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – pranie bielizne, čistenie, sušenie, žehlenie, skladanie, balenie pre Centrum pre deti a rodiny Skalica vrátane odvozu a dovozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa pre rok 01.04.2021-31.03.2022

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – pranie bielizne, čistenie, sušenie, žehlenie, skladanie, balenie pre Centrum pre deti a rodiny Skalica vrátane odvozu a dovozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa pre rok 01.04.2021-31.03.2022


Späť

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru