certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Skalica

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Skalica
Adresa: Pri potoku 10
909 01 Skalica
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Skalica
Beata Holotová
034/2433022
riaditel.Skalica@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 3269369825
Názov zákazky: ovocie, zelenina
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Potraviny
Predpokladaná hodnota zákazky: 8 850 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 5.5.2021 o 13:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 8.5.2021 o 13:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny ( doprava a vyloženie tovaru na mieste zákazky ), minimálne 2 krát týždne.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky ovocia a zeleniny ( doprava a vyloženie tovaru na mieste zákazky ), minimálne 2 krát týždne.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru