certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Skalica

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Skalica
Adresa: Pri potoku 10
909 01 Skalica
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Skalica
Beata Holotová
034/2433022
riaditel.Skalica@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 0419224812
Názov zákazky: Hlboko zmrazené výrobky
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Potraviny
Predpokladaná hodnota zákazky: 2 900 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 10.6.2021 o 10:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 16.6.2021 o 12:00
Opis predmetu zákazky

predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky zmrazených potravín ( doprava a vyloženie tovaru na miesto zákazky) minimálne 2 x týždne.

Opis predmetu zákazky ×

predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky zmrazených potravín ( doprava a vyloženie tovaru na miesto zákazky) minimálne 2 x týždne.


Späť

Copyright © 2021 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru