certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Skalica

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Skalica
Adresa: Pri potoku 10
909 01 Skalica
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Skalica
Anna Fagan
034/2433022
riaditel.Skalica@ded.gov.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 6509643089
Názov zákazky: mäso, mäsové výrobky
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Potraviny
Predpokladaná hodnota zákazky: 2 950 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 7.1.2022 o 15:15
Termín ukončenia príjmu ponúk: 10.1.2022 o 15:15
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok mäsa a mäsových výrobkov podľa potreby prevádzky stravovania Centra pre deti a rodiny v Skalici pre rok 2022. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania verejného obstarávateľa. Množstvá jednotlivých druhov ... zobraziť viac

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok mäsa a mäsových výrobkov podľa potreby prevádzky stravovania Centra pre deti a rodiny v Skalici pre rok 2022. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania verejného obstarávateľa. Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované objednávkami (vrátane príbuzného sortimentu v menších množstvách). Dodávky tovaru budú realizované 1 - krát týždenne. Predmet zákazky musí byť dodaný v akosti a kvalite zodpovedajúcej platným právnym predpisom a hygienickým normám. Dodávaný tovar sa požaduje prepravovať v hygienicky nezávadných obaloch alebo v obaloch obvyklých na prepravu uvedeného tovaru.


Späť

Copyright © 2022 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru