certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS

Logo systému

Centrum pre deti a rodiny Skalica

Základné informácie o zákazke
Informácie o obstarávateľovi
Názov: Centrum pre deti a rodiny Skalica
Adresa: Pri potoku 10
909 01 Skalica
Kontakt: zobraziť kontakt
Kontakty ×

Obstarávateľ zákazky:
Centrum pre deti a rodiny Skalica
Veronika Hasíková
346645571
hospodar@dedskalica.sk

Stav zákazky

Ukončený príjem ponúk

Príjem ponúk bol ukončený. Prebieha hodnotenie ponúk.

Informácie o zákazke
ID zákazky v systéme: 2725777956
Názov zákazky: Pranie bielizne pre rok 2022
Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
Predmet zákazky: Služby
Predpokladaná hodnota zákazky: 7 650 EUR bez DPH
Kritérium na vyhodnotenie ponuky: Najnižšia cena
Termín zahájenia príjmu ponúk: 24.3.2022 o 15:00
Termín ukončenia príjmu ponúk: 28.3.2022 o 15:00
Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je poskytnutie služby - pranie bielizne, čistenie, sušenie, skladanie, balenie pre Centrum pre deti a rodiny Skalica vrátane dovozu a odvozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa od 01.04. 2022 - 31.3.2023. Dodávky budú realizované 2x do týždňa dľa objednávky.

Opis predmetu zákazky ×

Predmetom zákazky je poskytnutie služby - pranie bielizne, čistenie, sušenie, skladanie, balenie pre Centrum pre deti a rodiny Skalica vrátane dovozu a odvozu podľa požiadaviek verejného obstarávateľa od 01.04. 2022 - 31.3.2023. Dodávky budú realizované 2x do týždňa dľa objednávky.


Späť

Copyright © 2023 KDV. All rights reserved
HOTLINE +420775404045 - PODPORA PRE ZALOŽENIE ZÁKAZKY; +420775404046 - PODPORA PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZIEK
šipka nahoru